Ta russisk. Russisk.no med etMETODIUS da.

bloggen

24.11.22. Møte i klubb «Samåvar»

2022-11-11 22:31

Velkommen til klubb Samåvar siste møte i dette semesteret!
Emne: muntlig russisk for A1, kurs i desember.
Zoia vil fortelle om formålet, om emner etc
Klikk her https://russisk.no/kurs/a1/muntlig-russisk/
for å lese om kursets start, pris og varighet.

ЗАН

---

Kommentarer er låst for denne artikkelen.