Ta russisk. Russisk.no med etMETODIUS da.

bloggen

Test i elemenærnivå: Verb det er et krav å kunne

2012-03-23 01:40

Totalt for det leksikalske minimum, må en testkandidat på elementær-nivå kunne 96 verb. Av disse, er følgende uregelmessige:

 1. быть å være
 2. идти å gå mot et bestemt formål/en bestemt destinasjon
 3. хотеть å ønske, å ville
 4. дать å ga/få gitt
 5. ехать å kjøre mot et bestemt formål/en bestemt destinasjon
 6. пойти å ha/få gått mot et bestemt formål/en bestemt destinasjon
 7. поехать å ha/få kjørt mot et bestemt formål/en bestemt destinasjon

Regelmessige verb fra klasse 3, 7, 9 og 10, er ikke tatt med i ordlisten.
De regelmessige verbene kandidaten skal kunne er:

30 verb i klasse 1

 1. желать чего? å ønske
 2. забывать о чём? å glemme
 3. закрывать что? å lukke
 4. заниматься чем? å drive med
 5. запоминать что? å få i minne
 6. играть 1) с чем? 2) на чём? 1)å leke, 2) å spille
 7. изучать что? å studere
 8. кончать что? å slutte
 9. покупать что? å kjøpe
 10. называться кем?/чем? å bli kalt
 11. начинать что? å begynne
 12. обедать spise middag/lunch
 13. опаздывать å komme for sent
 14. отвечать на что? кому? å svare
 15. отдыхать å slappe av
 16. повторять что? å gjenta
 17. показывать что? å vise
 18. получать что? å få, motta
 19. помогать кому? чем? å hjelpe
 20. понимать что? å forstå
 21. продолжать что? å fortsett
 22. прочитать что? å ha/få lest gjennom
 23. работать å arbeide
 24. разговаривать о чём? с кем? å snakke sammen
 25. рассказывать о чём? кому? å fortelle
 26. решать что? å bestemme
 27. сделать что? å ha/få gjort
 28. спрашивать о чём? кого? å spørre
 29. ужинать å spise kvelds
 30. мечтать о чём? å drømme

5 verb i klasse 2:

 1. интересоваться чем? å bli interessert i
 2. рисовать что? å tegne
 3. фотографировать что? å fotografere
 4. чувствовать что? å føle
 5. здравствовать å ha det bra

24 verb i klasse 4:

 1. вспомнить что?/ о чём? å komme på
 2. встретить кого? что? å møte
 3. говорить о чём? с кем? å snakke
 4. готовить что? å tilberede, å gjøre klar
 5. ездить å kjøre (generelt)
 6. звонить кому? å ringe
 7. извинить кого? в чём? å unndkylde
 8. изучить что? å ha/få studert
 9. кончить что? å ha/få avsluttet
 10. купить что? å ha/få kjøpt
 11. курить что? å røyke
 12. любить кого? что? å elske
 13. нравиться кому? å bli likt
 14. ответить кому? на что? å svare
 15. повторить что? å repetere
 16. познакомиться с кем? å bli kjent
 17. получить что? å ha/få fått, mottatt
 18. пригласить кого? å invitere, å be på besøk
 19. просить кого? о чём? å be
 20. решить что? å ha/få bestemt
 21. родиться å bli født
 22. спросить кого? о чём? å ha/få spurt
 23. строить что? å bygge
 24. учить 1) что? 2) чему? 1) å lære til seg, 2) å lære fra seg
 25. учиться чему? у кого? å bli oppært
 26. ходить å gå (generelt)

6 verb i klasse 5:

 1. видеть что? å se
 2. сидеть на чём? å sitte
 3. смотреть на что? å se på
 4. спать å sove
 5. увидеть что? å få øye på

7 verb i klasse 6:

 1. брать что? å ta
 2. сказать что? кому? å ha/få sagt
 3. ждать что?/кого? å vente
 4. звать кого? å rope, kalle
 5. писать что? о чём? кому? å skrive
 6. показать что? кому? å vise
 7. послать что? кому? å sende

Man skal kunne ett verb i klasse 8: мочь – å kunne, ett verb i klasse 9: умереть å dø, ett verb i klasse 11: пить – å drikke.

3 verb i klasse 12:

 1. петь что? å synge
 2. закрыть что? å ha/få lukket
 3. открыть что? å ha/få åpnet

Ett verb i klasse 13: давать – å gi, to verb i klasse 14: начать что? å ha/få begynt
og понять – å ha/få forstått, взять что? å ha/få tatt

Klasse 15: стать – å bli og устать – å bli sliten
Ett verb i klasse 16: жить – å leve, å bo

ЗАН

---

Kommentarer er låst for denne artikkelen.