Ta russisk. Russisk.no med etMETODIUS da.

bloggen

Språkreiser for &Metodius studenter

2017-11-18 23:01

I 2006 arrangerte &Metodius første reise til Russland for våre studenter. Siden da arrangerte vi en reise pr år med unntak av året 2012. De fleste reiser foregikk om sommeren og varte litt under eller litt over en uke. Under reisene fikk alle studentene 60-minutters undervisning av Zoia hver dag. Reisene fra 2006 til 2011 var båtreiser. I 2006 seilte vi fra St Petersburg til Moskva.
Fra 2007 til og med 2011 seilte vi med båter i Volga-elven og besøkte alle byene langs den elven som ligger i ruten Moskva – Astrakhan.
I 2013 reiste vi til byen Tola (Tula). Den byen ble valgt fordi vi spilte Zamiatins «Den keivendte» på maslenitsa-festen dette året, og hovedpersonen i stykket fra Tola by.
I 2014 hadde vi opphold i Moskva og hadde som tema jernbane. Vi besøkte bl.a. to jernbanemuseum, og barnas jernebane (der barna lærer ulike yrker som er tilknyttet jernbanedrift) og vi var på opera i Bolsjojteatret.
I 2015 fløy vi til Krasnojarsk, en stor by i Sibir som ligger ved Jenisej-elven. Vi hadde variert program som inkluderte både steder inne i byen og i naturen. Der klarte Zoia å bli solbrent.
I 2016 var vi i Voronezj og omegn. Denne byen bl.a. valgt for å gjøre studentene kjent med russisk sørdialekt. I ett av møtene i klubb «Samåvar» fortalte Zoia om russiske dialekter slik at studentene på forhånd fikk litt inntrykk av dem. Zoia hadde avtale med en russisk dialektforsker Igor Isaev om å møte en eldre lokal kvinne som de hadde kontakt med. Det var en meget interessant opplevelse.
I 2017 inviterte Zoia sine studenter til et «utforskingsprosjekt» og tok dem med til sitt eget hus ved Azovhavet.

ЗАН

---

Kommentarer er låst for denne artikkelen.