Ta russisk. Russisk.no med etMETODIUS da.

bloggen

Russiske navn på russisk.no var emnet på møtet i klubb Samåvar den 26. oktober 2023

2023-11-02 00:00

26.10. 2023. holdt vi vårt andre møte i dette semesteret.

Fra våren av bruker vi kafeen Grains for møter i klubb Samåvar. Det er en hyggelig kafe med bakeri. Der kan man kjøpe franske pannekaker (crêpes), te, kaffe, kaker. Noenganger får man med seg gratis brød når man går, om man er blant de siste som forlater kafeen.

Den 26. oktober snakket Zoia om navnlister som finnes på russisk.no

På https://russisk.no i pop-up menu «Ressurser» finner man «Ordlister». Dersom man går dit, finner man navneordlister. Det er 4 av dem: ♂ formelt gutten. → uformelt + ♀♂ fars- & e.navn ♂ uformelt guttenavn → formelt ♀ formelt jentenavn → uformelt ♀ uformelt jentenavn → formelt

Har du lest noen ganger en russisk roman eller fortelling, har du sikkert opplevd at en og samme person ble kalt ved ulike navnvarianter og at det ikke alltid var så lett for deg å identifisere karakteren. Vi her på Språkskolen russisk.no &METODIUS har ordlister med både mannlige og kvinnelige navn som vil hjelpe deg å holde orden på personer som du leser om og forstå mer hvordan russiske navn er strukturert og hvordan de fungerer.

Et offentlig russisk navn består av fornavn, farsnavn og etternavn.
Farsnavn er navnet til vedkommendes far med tillagt suffiks. For menn blir det suffikset -вич, for kvinner -вна. Dette kan du også lese i våre navnlister. Etternavn har bøyningsendelse etter kjønn. Mannlig etternavn har null i utgangsformen, kvinnelig etternavn ender på -a. F.eks.: Зоя Александровна Никольская består av fornavnet Зоя, farsnavn Александровна og etternavn Никольская. Person med dette navnet er kvinne. Александр Владимирович Никольский består av fornavn Александр, farsnavn Владимирович og etternavn Никольский. Александр Владимирович Никольский er en mann.

I tillegg til offentlig navn har envher russer mange varianter av sitt fornavn. Disse lages av offentlig fornavn og av ulike deler av avledninger. De fleste navnvarianter uttrykker ulike forhold til vedkommende. F.eks. Александр er offentlig navn. Алекс, Саша, Шура er veldig typiske forkortninger. I våre navnlister finner du disse og mange andre varianter av Александр og mange andre fornavn.

Våre elektroniske ordlister ble opprinnelig laget i slutten av 1990-tallet, på den tiden var det ikke så lett å få trykk og søkemuligheter. Vi ble veldig stolte da vi greide å vise trykk. Det er faktisk mulig å bruke søkemuligheter óg, men bare innenfor variantene av ett og samme navn.

ЗАН

---

Innspill

Kommentarer er låst for denne artikkelen.