Ta russisk. Russisk.no med etMETODIUS da.

bloggen

«Klubb samåvar»

2017-11-18 23:48

Siden høsten 2014 foregår skolens mer sosialt pregete undervisningsarrangementer under vignetten «klubb Samåvar».
Alle studenter ved skolen er automatisk medlemmer. Medlemskapet er gratis, men det er en frivillig avgift på kr 100 pr semester.
Klubben arrangerer temamøter i tillegg til alle arrangementer som skjer på skolen utenom ordinær undervisning, maslenitsa, Pusjkin-dagen inkludert.
Følgende arrangementer har vært arrangert:

 • 1. oktober 2014 — om Moskva: bildevisning fra Moskvaturen, Zoias fortelling om Moskva, Ole Johan Haga sitt innlegg om hans egen reise til russiske hovedstaden.
 • 22. oktober 2014 — feiring av 200 år jubileum til den russiske dikteren Mikhail Lermontov. Det ble spill av noen scener fra teaterstykket «Maskerade» og det ble lest noen av dikt.
 • 10. desember 2014 — Zoia fortalte om de kyrilliske bokstaver som ble reformert bort fra det russiske alfabetet. Zoia lærte også de som var tilstedet å lese skrift på ikoner.
 • 18. februar 2015 — feiring av malsenitsa med pannekaker og helaftensspill av Vampilovs «Den eldre boren»
 • 04.juni 2015 — feiring av Pusjkin-dagen med spill av Pusjkins «Eventyr om tsar Saltan»
 • juni 2015 — orienteringsmøte før reisen til Krasnojarsk
 • juli 2015 — reisen til Krasnojarsk
 • 23. oktober 2015 — Zoia fortalte om russiske dialekter
 • desember 2015 — Ole Johan Haga fortalte om sitt krusarbeid med norsk oversettelse av Zoias russiske tekst om reisen til Krasnojarsk. Kursarbeidet ble gjort utenom ordinær undervisning under ledelse av Zoia.
 • februar 2016 — feiring av maslenitsa med pannekaker og skuespill «Døden til Tarelkin»
 • 06. juni 2016 — 1) Rolf Hobsons foredrag om sitt kursarbeid om tidens kjennertegn i fortellingen til Aleksej Ivanov «Sjokolade med nøtter». 2) Feiring av Pusjkin dagen med sjampanje og dikt
 • juli 2016 — reisen til Voronezj og omegn. Vi opplevde feltarbeid med russiske dialektforskere. Vi besøkte landsbyen Krasnolipje og møtte 59 år gammel kvinne som snakket dialekt, etter avtale med dialekt-forskeren fra Moskva Igor Isaev
 • 16. september 2016 — Leif Halvard fortalte om Tikhon av Zadonsk, helgen og biskop av Voronezj fra 1724 til 1783.
 • september – oktober 2016 — Zoia holdt en serie forelesningger i russisk syntaks
 • 31 desember 2016 — feiring av Nytt År
 • 24. februar 2017 — feiring av maslenitsa med pannekaker og studentspill av stykket til Bulgakov «Den blodrøde øya»
 • 6.juni 2017 — feiring av Pusjkin-dagen med scener av hans «Evgenij Onegin» og sjampanje.
 • juli 2017 — reisen til Azovhavet
 • september 2017 — Rolf Hobson fortalte om sitt kursarbeid vedrørende sine funn i to varianter av teksten til Andrej Platonvs fortelling «Søk etter omkomne». Kursarbeidet ble gjort i timer under Zoias ledelse
 • oktober 2017 — reise til byen Klin i Moskva fylke, godsene Sjakhmatovo og Boblovo
 • oktober 2017 — tildeling av sertifikater som studentene fikk etter å ha avlagt sertifiseringsprøve i russisk som fremmedsspråk her på skolen i juni 2017

ЗАН

---

Kommentarer er låst for denne artikkelen.