Ta russisk. Russisk.no med etMETODIUS da.

bloggen

Elementærnivå-test: Substantiv det er et krav å kunne

2012-03-26 07:34

Innholdsoversikt

Substantivene i det leksikalske minium.

I det leksikalske minimum for elementærnivået, er det 371 substantiv. Denne artikkelen gir en tematisk oversikt over dem.

Substantiv uten endelser.

Ni av substantivene i det leksikalske minimum, er uten endelse. Det vil si at de hører til deklinasjon 0 og ikke endres i kasus og tall.

 1. кафе kafe
 2. кино kino
 3. кофе kaffe
 4. метро metro
 5. пальто langkåpe
 6. пианино piano
 7. радио radio
 8. такси drosje
 9. спасибо takk. Viktig: bare nyttet i nominativ, ofte regnet som partikkel

Alle disse 9 ordene er intetkjønn med unntak av ordet кофе som hører til hankjønn. Det er fordi dette ordet tidligere hadde en annen form — кофий — i hvilken det var tydelig hankjønn. Men selvo om ordboka sier at ordet er hankjønn, ser de aller fleste russere dette ordet som intetkjønn. Ordene кафе, кино, метро, пальти, такси har trykk på sistestavelsen. Ordene кофе og радио har trykket på førstestavelsen. Ordet пианино har trykket på nestsiste stavelse, спасибо har trykket på и.

Substantiverte adjektiv - blir endret som adjektiv.

 1. мороженое iskrem
 2. учёный vitenskapsmann

Disse to blir endret i tall og kasus som adjektiv.

Stammeyper, kjønn og deklinasjoner i tall.

Antall substantiv med ulike stammetyper er representert med følgende tall, fordelt mellom deklinasjoner og kjønn:

Deklina­sjon 1, han­kjønn og hun­kjønn Deklina­sjon 2, intet­kjønn Deklina­sjon 2, han­kjønn Deklina­sjon 3, hun­kjønn Deklina­sjon 3, intet­kjønn på (м)я
k2m 46 110 14 - -
k2l 4 18 1 7 2
гкх 41 23 3 - -
й 2 4 3 - -
(и)й 10 - 5 - -
жшщч 3 9 2 1 -
ц 8 6 3

Som det går av tabellen ovenfor er de absolutt fleste substantiv som kandidaten skal kunne hører er hankjønn med stammetypen k2m og hører til den deklinasjon 2. Nest størst gruppe er substantiv med samme type stammetypen som hører til deklinasjon 1. I denne deklinasjonen finnes veldig få hankjønnsord, og de som finnes der er biologisk betinget, f.eks. папа. Ganske mange ord hører til stammen гкх - 41 i deklinasjon 1 og 23 i deklinasjon 2 (alle de er hankjønn). Stammetype k2l er representert med 23 hankjønnsord som hører til deklinasjon 2: море. Bare ett intetkjønnsord med stammen k2l som hører til deklionasjon 2 skal kandidaten kunne. Alle de andre stammetypene er ganske få av. Nedenfor finner man lister som jeg laget for hver stammetype, deklinasjon og kjønn. Noen substantiv skifter stammetypen i flertall, i slike tilfeller har jeg skrevet nominativ flertallsformen ved siden av ordets opplagsform, f.eks.: брат - братья, а. Den latinske bokstaven betyr trykkskjema.

Trykkskjemaer.

Alle hovedtrykkskjemaer (6 stykker) unntatt f er presentert. Når det gjelder avviksskjemaer (4 stykker) er bare b1 mangler. Trykkskjema avmerkes med en liten latinsk bokstav. Betydningene av bokstavene finner man bl a i min morfologi-hefte «Russisk morfologi». Jeg vil likevel gi en kort oversikt av betydningene til disse bokstavene. Utgangspunkt: trykket i et russisk ord kan forekomme enten i stamme eller i endelse.

Hovedskjemaer.
 • a - trykkbærende stamme i alle former (рыба/fisk)
 • b - trykkbærende endelse i alle former (стол/bord)
 • c - trykkbærende stamme i entall og trykkbærende endelse i flertall (дом/hus)
 • d - trykkbærende endelse i entall og trykkbærende stamme i flertall (вино/vin)
 • e - trykkbærende stamme i entall og i nominativ flertall (гость/gjest)
Avviksskjemaer.
 • d1 - trykkbærende endelser i entall unntatt akkusativ. Trykkbærende stamme i akkusativ entall og i hele flertall (вода vann)
 • f1 - trykkbærende endelser i alle former unntatt akkusativ entall og nominativ flertall, og trykkbærende stamme i akkusativ entall og nominativ flertall (голова hode)
 • f2 - trykkbærende endelser i alle former unntatt instrumentalis entall og nominativ flertall. Trykkbærende stamme i instrumentalis entall og i nominativ flertall (любовь kjærlighet)

Jeg har skrevet trykkskjema ved etvhert ord. Når det gjelder trykkskjemaene som substantivene i det leksikalske minimum skifter (eller ikke skifter) trykkplasseringen i ulike kasusformene, så er det ikke alle trykkskjemaene presentert. Tabellen nedenfor viser typer trykkskjemaer som ulike stammetyper følger. Deklinasjonsnummer og kjønn er også angitt. Noen hankjønn deklinasjon 2 med stammetypen k2m kan ha trykkbærende endelse «a» i nominativ flertall istedenfor den vanlige endelsen «ы». I slike tilfeller har jeg skrevet nominativ flertall ved siden av ord, f.eks. дом - дома, c. Den latinske bokstaven betyr trykkskjema. Tabellene nedenfor viser hvor mange ord av hvert trykkskjema er representert i det leksikalske minimumet for hver stammetype, deklinasjon og kjønn.

Skjemasamling.
Trykkskjema «a»
1 2 3
f/m m n f n
k2m 34 92 9 - -
k2l 4 7 0 0
гкх 37 18 1 - -
й 0 3 3 - -
ий 10 0 5 - -
жшщч 3 1 0 0 -
ц 8 3 1 - -
Trykkskjema b
1 2 3
f/m m n f n
k2m 0 1 0 - -
k2l 0 10 0 0 0
гкх 0 2 2 - -
й 1 0 0 - -
ий 0 0 0 - -
жшщч 0 0 0 0 -
ц 0 3 0 - -
Trykkskjema c
1 2 3
f/m m n f n
k2m 0 18 4 - -
k2l 0 1 0 0 2
гкх 0 3 0 - -
й 0 1 0 - -
ий 0 0 0 - -
жшщч 0 1 0 0 -
ц 0 0 0 - -
Trykkskjema d
1 2 3
f/m m n f n
k2m 7 0 2 - -
k2l 1 0 0 0 0
гкх 1 0 0 - -
й 0 0 0 - -
ий 0 0 5 - -
жшщч 0 0 0 0 -
ц 0 0 2 - -

Trykkskjema e
1 2 3
f/m m n f n
k2m 0 1 0 - -
k2l 0 0 0 2 0
гкх 0 0 0 - -
й 0 0 0 - -
ий 0 0 0 - -
жшщч 0 0 0 2 -
ц 0 1 0 - -
Trykkskjema d1
1 2 3
f/m m n f n
k2m 5 0 0 - -
k2l 0 0 0 0 0
гкх 1 0 0 - -
й 0 0 0 - -
ий 0 0 0 - -
жшщч 0 0 0 0 -
ц 0 0 0 - -
Trykkskjema f1
1 2 3
f/m m n f n
k2m 2 0 0 - -
k2l 0 0 0 0 0
гкх 2 0 0 - -
й 0 0 0 - -
ий 0 0 0 - -
жшщч 0 0 0 0 -
ц 0 0 0 - -

Trykkskjema f2 er presentert med ett ord: любовь kjærlighet

Stammetyper distribuert mellom deklinasjoner og kjønn.

Stammetype k2m.

Deklinasjon 1: Hankjønn og hunkjønn med endelse «a» i oppslagsformen.
 1. буква, a bokstav
 2. весна - вёсны, d vår
 3. виза, a visum
 4. вода, d1 vann
 5. газета, a avis
 6. гитара, a gitar
 7. голова, f1 hode
 8. гора, f1 fjell
 9. группа, a gruppe
 10. жена, d kone
 11. женщина, a kvinne
 12. зима, d1 vinter
 13. игра, d lek, spill
 14. карта, a kart
 15. картина, a maleri
 16. касса, a kasse
 17. квартира, a leiglihet
 18. колбаса, d pølse
 19. комната, a rom
 20. лампа, a lampe
 21. машина, a bil/maskin
 22. медицина, a medisin
 23. минута, a minutt
 24. мужчина, a mann
 25. мясо, singularia tantum, a kjøtt
 26. одежда, a klær
 27. опера, a opera
 28. папа, a pappa
 29. половина, a helvt/halvdel
 30. почта, a post
 31. природа, sinulalia tantum, a naturen
 32. проблема, a problem
 33. программа, a program
 34. работа, a arbeid
 35. родина, a heimland
 36. рыба, a fisk
 37. сестра, d søster
 38. среда, d1 onsdag
 39. стена, d1 vegg
 40. суббота, a lørdag
 41. телеграмма, a telegram
 42. температура, a temperatur
 43. фирма, a firma/selskap
 44. фраза, a frase
 45. цена, d1 kostnad/pris
 46. школа, a skole
Deklinasjon 2: Hankjønn med null-endelse og intetkjønn med endelsene «o» og «e» i oppslagsformen.
hankjønn.
 1. август, a august
 2. автобус, a bus
 3. автор, a opphavsmann, forfatter
 4. адрес - адреса, c adresse
 5. англичанин - англичане, a mannlig englender
 6. артист, a artist
 7. аэропорт, a lufthavn
 8. балет, a ballett
 9. баскетбол, a basketball
 10. бассейн, a basseng
 11. бизнесмен, a bissnissmann/-person
 12. билет, a billett
 13. брат - братья, a bror
 14. вагон, a vogn
 15. вечер - вечера, c i går
 16. вокзал, a jernbanestasjon
 17. волейбол, a volleyball
 18. вопрос, a spørsmål
 19. вход, a inngang
 20. выход, a utgang
 21. глаз - глаза, c øye
 22. год - годы, e år
 23. город - города, c by
 24. господин - господа, c herre
 25. документ, a dokkument
 26. дом - дома, c hus
 27. журнал, a tidsskrift, journal, magasin
 28. журналист, a journalist
 29. завод, a fabrikk
 30. зонт, c paraply
 31. инженер, a ingeniør
 32. институт, a institutt
 33. кабинет, a kontor
 34. килограмм, a kilogram
 35. километр, a kilometer
 36. класс, a klasse
 37. клуб, a klubb
 38. композитор, a komponist
 39. конверт, a konvolutt
 40. костюм, a dress, drakt, bunad
 41. курс, a kurs (valutakurs, retningskurs), studieår
 42. магазин, a butikk
 43. магнитофон, a kassettspiller
 44. март, a mars
 45. метр, a meter
 46. мир, c fred, verden
 47. музыкант, a musiker
 48. народ, a folk
 49. номер, a nummer
 50. обед, a middag, lunsj
 51. ответ, a svar
 52. паспорт - паспорта, c pass
 53. перерыв, a friminutt, pause, avbrekk
 54. переход, a overgang
 55. план, a plan
 56. поезд - поезда, c tog
 57. поэт, a poet
 58. проспект, a paradegate
 59. раз, c gang
 60. район, a bydel
 61. рассказ, a fortelling
 62. результат, a resultat
 63. рис, a ris (gryn)
 64. сад - сады, c hage
 65. салат, a salat
 66. самолёт, a fly
 67. сахар, a sukker
 68. сосед - соседи, a granne, nabo
 69. спорт, a sport
 70. спортсмен, a idrettsmann
 71. стадион, a stadion
 72. стол, b bord
 73. студент, a student
 74. стул - стулья, a stol
 75. сувенир, a suvernir
 76. суп, c suppe
 77. сыр, c ost
 78. театр, a teater
 79. текст, a tekst
 80. телевизор, a TV-apparat
 81. телефон, a telefon
 82. теннис, a tennis
 83. транпспорт, a transport
 84. троллейбус, a trolleybuss/trådbuss
 85. турист, a turist
 86. ужин, a kveldsmat
 87. университет, a universitet
 88. факультет, a fakultet
 89. философ, a filosof
 90. фильм, a film
 91. фотоаппарат, a fotoapparat
 92. француз, a franskmann
 93. фрукт, a frukt
 94. футбол, a fotball
 95. футболист, a fotballspiller
 96. характер, a karakter
 97. хлеб, singularia tantum, a brød (pl har en annen betydning)
 98. хозяин - хозяева, a vert
 99. цвет - цвета, c farge
 100. центр, a senter
 101. час, c klokketime
 102. чемпион, a vinner, champion
 103. шарф, a/c sjerf
 104. шкаф, a/c skap
 105. шоколад, a sjokolade
 106. экзамен, a eksamen
 107. экономист, a økonom
 108. экскурсовод, a gaid, omviser
 109. юмор, singularia tantum, a humor
 110. юморист, a humorist
intetkjønn.
 1. вино, d vin
 2. дерево - деревья, a tre
 3. искусство, a kunst
 4. кресло, a lenestol
 5. лето, a sommer
 6. масло, a/c olje, smør
 7. место, c sted
 8. мясо, singularia tantum, a kjøtt
 9. окно, c vindu
 10. пиво, singularia tantum, a øl
 11. письмо, a brev
 12. слово, c ord
 13. утро, a morgen
 14. число, d tall, dato

Stammetype k2l.

Deklinasjon 1: Hankjønn og hunkjønn med endelse «я» i oppslagsformen.
 1. дядя, a onkel
 2. земля, d jord
 3. кухня, a kjøkken
 4. песня, a sang
Deklinasjon 2: Hankjønn med endelse «ь» og intetkjønn med endelse «e» i oppslagsformen.
hankjønn.
 1. апрель, a april
 2. декабрь, b desember
 3. рубль, b rubel
 4. день, b dag
 5. дождь, b regn
 6. житель, a innbygger
 7. июнь, a juni
 8. июль, a juli
 9. картофель, a potet
 10. ноябрь, b november
 11. октябрь, b oktober
 12. писатель, a skjønnlitterær forfatter
 13. сентябрь, b september
 14. родитель, a forelder
 15. словарь, b ordbok
 16. февраль, b februar
 17. январь, b januar
 18. гость, e gjest
intetkjønn.
 1. море, c hav
Deklinasjon 3: Hunkjønn med endelse «ь» i oppslagsformen, 10 intetkjønn som ender på -мя (hvorav м’ er sistekonsonanten i stammen og я er endelsen), intetkjønnsordet дитя (barn) og hankjønnsordet путь (vei, bane).
Hunkjønn.
 1. дверь, e dør
 2. жизнь, a liv
 3. любовь, f2 kjærlighet
 4. обувь, singularia tantum, a skotøy
 5. осень, a høst
 6. площадь, e plass
 7. тетрадь, a skrivebok
Intetkjønn.
 1. имя, c navn
 2. время, c tid

Stammetype гкх.

Deklinasjon 1: Hankjønn og hunkjønn med endelse «a» i oppslagsformen.
 1. англичанка, a kvinnelig englender
 2. аптека, a apotek
 3. артистка, a kvinnelig artist
 4. бабушка, a bestemor
 5. библиотека, a bibliotek
 6. внучка, a jente-barnebarn
 7. выставка, a utstilling
 8. девочка, a datter
 9. девушка, a jente
 10. дедушка, a bestefar
 11. домохозяйка, a husmor
 12. дорога, a vei
 13. иностранка, a utlending
 14. испанка, a kvinnelig spanjol
 15. китаянка, a kvinnelig kineser
 16. книга, a bok
 17. копейка, a kopek
 18. кошка, a hunkatt
 19. ложка, a skje
 20. марка, a frimerke
 21. математика, a matematikk
 22. чашка, a kopp
 23. шапка, a (pels)lue
 24. экономика, a økonomi
 25. подруга, a venninne
 26. поликлиника, a poliklinikk
 27. москвичка, a kvinnelig moskvaer
 28. музыка, a musikk
 29. наука, a vitenskap
 30. нога, f1 bein
 31. остановка, a stoppested
 32. открытка, a kort
 33. ошибка, a feil
 34. рубашка, a skjorte
 35. рука, f1 hånd, arm
 36. ручка, a penn
 37. соседка, a kvinnelig nabo
 38. собака, a hund
 39. студентка, a kvinnelig student
 40. сумка, a veske
 41. река, d1 elv
Deklinasjon 2: Hankjønn med endelse «ь» og intetkjønn med endelsene «o» og «e» i oppslagsformen.
Hankjønn.
 1. век - века, c hundreår, århundre
 2. внук, a guttebarnebarn
 3. вторник, a tirsdag
 4. друг - друзья, c venn
 5. завтрак, a frokost
 6. зонтик, a paraply
 7. зоопарк, a zoologisk hage
 8. историк, a historiker
 9. киоск, a kiosk
 10. мальчик, a gutt
 11. математик, a matematiker
 12. парк, a park
 13. переводчик, a oversetter
 14. подарок - подарка - подарки, a gave
 15. понедельник, a mandag
 16. праздник, a fest
 17. снег, c snø
 18. сок, a saft
 19. стих, b dikt
 20. урок, a skoletime
 21. учебник, a lærebok
 22. ученик, b elev
 23. филолог, a filolog
Intetkjønn.
 1. молоко, singularia tantum, b melk
 2. очко, b brille
 3. яблоко, a eple

Stammetype й.

Deklinasjon 1: Hunkjønn med endelse «я» i oppslagsformen.
 1. статья, b artikkel (i avis etc)
 2. семья, d, med unntak av genitiv flertall: семе́й familie
Deklinasjon 2: Hankjønn med null-endelse i oppslagsformen og intetkjønn med endelse «e» i oppslagsformen.
Hankjønn.
 1. музей, a museum
 2. трамвай, a trikk
 3. хоккей, a ishockey
 4. чай, c te
Intetkjønn.
 1. воскресенье, a søndag
 2. платье, a kjole
 3. счастье, singularia tantum, a lykke

Stammetype (и)й.

Deklinasjon 1: Hunkjønn med endelse «я» i oppslagsformen.
 1. география, a geografi
 2. комедия, a komedie
 3. лекция, a forelesning
 4. милиция, a (sovjet-)politi
 5. профессия, a yrke
 6. станция, a stasjon
 7. фамилия, a familie
 8. фотография, a fotografi
 9. химия, a kjemi
 10. аудитория, a auditorium
Deklinasjon 2: intetkjønn med endelse «e» i oppslagsformen.
 1. здание, a bygning
 2. общежитие, a studentby
 3. рождение, a fødsel
 4. удовольствие, a fornøyelse
 5. упражнение, а øvelse

Stammetype жшщч.

Deklinasjon 1: Hunkjønn med endelse «а» i oppslagsformen.
 1. задача, a oppgave
 2. передача, a (tv-/radio-)sending
 3. тысяча, a tusen
Deklinasjon 2: Hankjønn med null-endelse i oppslagsformen.
 1. врач, b lege
 2. москвич, b moskvaer
 3. муж - мужья, c mann
 4. нож, b kniv
 5. овощ, а grønnsak
 6. товарищ, а kamerat
 7. этаж, b etasje
 8. карандаш, b blyant
 9. ключ, b nøkkel
Deklinasjon 3: Hunkjønn med endelse «ь» i oppslagsformen.
 1. дочь - дочери, e datter
 2. ночь, е natt

Stammetype ц.

Deklinasjon 1: Hunkjønn med endelse «а» i oppslagsformen.
 1. гостиница, a hotell
 2. курица - куры, a høne
 3. преподавательница, a høyskolelærerinne
 4. пятница, a fredag
 5. столица, a hovedstad
 6. улица, a gate
 7. ученица, a jentelev
 8. учительница, a lærerinne
Deklinasjon 2: Hankjønn med null-endelse og intetkjønn med endelse «о» eller «е» i oppslagsformen.
Hankjønn.
 1. дворец, b slott
 2. иностранец, a utlending
 3. конец, b slutt
 4. месяц, a/e måned
 5. немец, a tysker
 6. отец, b far
Intetkjønn.
 1. лицо, d ansikt
 2. солнце, a sol
 3. яйцо, d egg
ЗАН

---

Kommentarer er låst for denne artikkelen.